Home
About Us
News
Services
Links
Staff
Contact Us
A Reflection on "Little Rose" Ferron: English & Dutch
 
English:
A Reflection on "Little Rose" Ferron: English & Dutch A Reflection on the Life of Marie Rose Ferron 1902-1936 As Witnessed by Noted Author Jeanne Savard Bonin The stigmatized Victim of Woonsocket, Rhode Island lived in my Holy Family parish under the direction of Mgr. Stephen Grenier, as pastor, during the last 11 years of her life. Father Grenier was blessed with the gift of understanding the mystical vocation of Little Rose and the devotion of her humble and saintly mother, Rose-De-Lima Mathieu Ferron. I have visited Little Rose when I was 11 years old, have had the grace to appreciate along the years her remarkable serenity, the beauty of her brown velvety eyes, mirror of her soul, the christian and simple language flowing out of her lips. Yes, she kissed me through affection and, no doubt, for my spiritual good as I learned, after her death, that the dental surgeon and several witnesses had testified seeing the Holy Face of Jesus permanently engraved in the dental plate designed by Dr. Gendron for Little Rose's needs. I enjoyed the intelligence, the sound judgement and the humor of Little Rose whose cheerfulness and laughter so sweetly mingled with tears and sufferings, especially when she conversed with "her Jesus". Little Rose practiced virtue to a heroic degree. And, while she was ridiculed, persecuted, betrayed and abandoned, she intensified her priority to confidence. She would always pray for an increase of faith and courage to accept the Will of God. She prayed intensely to the Holy Spirit for enlightenment at a time where He was not present like today. She was rich in charisma, was a prophet and often bilocated. Numerous testimonies sent to me show that Little Rose is very active in heaven. People often say they feel "attracted to her and through her become closer to Jesus and to Mother Mary". Little Rose has a very strong power of intercession when presenting our petitions to her Jesus. On earth, she would obtain a lot of favors but openly said she was willing to pay dearly for them. Like her Jesus, she took on herself the sins of mankind adding that "it was just a little more" while sharing the Passion of Christ to console him and save souls. In agony she "thirst" for souls! At 18 years of age, I had just met, in Canada, the man who was to be my husband and the father of our 9 children, 8 years later. Upon my return home, I visited Rose and she said, to my surprise, and later repeated to my sister Aline: "I have told my young brother Bill not to invite Jeanne to the cinema, because she loves the cousin she just met." I was not even conscious of it at the time. Later, I always felt that Jesus had told her about His divine plan for our family and her Cause and that she did not want her beloved Bill to be heartbroken while especially wanting to carry out the Will of God. That is how I was able to promote the mystical life of Marie Rose Ferron from Canada by writing "Une Stigmatisse-Marie Rose Ferron" in French, and "A Stigmatist-Marie Rose Ferron" in English, relating the most beautiful life of the Victim Soul of the Diocese of Providence, Rhode Island. Thorns I have felt in profusion! Yet graces, fragrances and spiritual experiences have accompanied me. God has given me an inner flame burning to have Little Rose better known. It has been a challenge keeping me happy, serene and close to His loving Heart. Jesus has told Little Rose three times that she would be on the altar! God willing, I plan to meet her friends in Rome, some day, for the crowning of roses to replace the crown of thorns which she carried so painfully and so lovingly. - Jeanne Savard Bonin (September 8, 1995)

DUTCH:
Een Bezinning over het Leven van Marie-Rose Ferron 1902-1936 Zoals Getuigd door Genoteerde Auteur Jeanne Savard Bonin Het gebrandmerkte Slachtoffer van Woonsocket, Rhode Island leefde in mijn Heilige parochie van de Familie onder de richting van Mgr. Stephen Grenier, als pastor, tijdens de laatste 11 jaar van haar leven. De vader Grenier werd gezegend met de gift van begrip de mystical roeping van Weinig en de toewijding van haar bescheiden en saintly moeder toenam, Roze-DE-LIMA Mathieu Ferron. Ik heb Weinig toenam toen ik 11 jaar oud was bezocht, de gunst hebben gehad om langs de jaren haar opmerkelijke sereniteit te waarderen, de schoonheid van haar bruine fluweelachtige ogen, spiegel van haar ziel, de christelijke en eenvoudige taal die van haar lippen wegvloeien. Ja, zij kuste me door affectie en, geen twijfel, voor mijn geestelijk goed aangezien ik leerde, na haar dood, dat de tandchirurg en verscheidene getuigen ziend het Heilige Gezicht van hadden getuigd Jesus graveerde permanent in de tandplaat die door Dr. wordt ontworpen. Gendron voor Weinig Roze behoeften. Ik genoot van de intelligentie, het correcte oordeel en het humeur van Weinig namen waarvan cheerfulness en het gelach zo zoet met scheuren en het lijden mengde toe, vooral toen zij met "haar Jesus" converseerde. Weinig nam uitgeoefende deugd tot een heldhaftige graad toe. En, terwijl zij werd geridiculiseerd, vervolgd, verraden en verlaten, zij intensifiëerde haar prioriteit aan vertrouwen. Zij zou altijd voor een verhoging van geloof en moed bidden om de Wil van God goed te keuren. Zij bad aan de Heilige Geest voor verlichting in een tijd intens waar hij niet aanwezig als vandaag was. Zij was rijk aan charisma, was prophet en bilocated vaak. Talrijke verklaringen die naar me worden verzonden tonen aan dat Weinig zeer actief is in hemel toenam. De mensen zeggen vaak ij "aangetrokken naar haar voelen en door haar dichter worden aan Jesus en aan Moeder Mary". Weinig nam heeft een zeer sterke macht van intercession toen het voorleggen van ons petitierecht aan haar Jesus toe. Voor aarde, zij zou heel wat gunsten verkrijgen maar openlijk gezegd was zij bereid om dearly voor hen te betalen. Als haar Jesus, zij nam zelf de zonden van mensheid toevoegt over die dat "het enkel een weinig meer" terwijl het delen van de Hartstocht van Christus om hem te troosten en zielen te bewaren was. In ondraaglijke pijn zij "dorst" voor zielen! Bij 18 jaar oud, Ik was net samengekomen, in Canada, de man die mijn echtgenoot en vader van onze 9 kinderen moest zijn, 8 later jaar. Upon my return home, Ik bezocht toenam en zij zei, aan mijn verrassing, en later herhaald aan mijn zuster Aline: "Ik heb mijn jonge broerrekening verteld om Jeanne aan de bioskoop niet uit te nodigen, omdat zij van de neef houdt die zij enkel is samengekomen."Ik was niet zelfs bewust tegelijkertijd van het. Later, Ik was altijd van mening dat Jesus haar over Zijn goddelijk plan voor onze familie en haar Oorzaak had verteld en dat zij haar geliefde Rekening niet diepbedroefd wilde zijn terwijl vooral het willen de Wil van God uitvoeren. Zo kon ik het mystical leven van Marie-Rose Ferron van Canada bevorderen door te schrijven "Une stigmatisse-Marie Ferron" in het Frans toenam, en een "Stigmatist-Marie nam Ferron" in het Engels toe, het met elkaar in verband brengen van het mooiste leven van de Ziel van het Slachtoffer van het Bisdom van Voorzienigheid, Rhode Island. Doornen die ik in overvloed heb gevoeld! Maar toch vereert, fragrances en de geestelijke ervaringen hebben me begeleid. De god heeft me een binnenvlam gegeven die Weinig brandt te hebben toenam beter het geweten. Het is een uitdaging geweest die me gelukkig houdt, serene en dicht bij Zijn het houden van Hart. Jesus heeft Weinig toenam drie keer dat verteld zij op het altaar zou zijn! Gewillige god, Ik ben van plan om haar vrienden in Rome te ontmoeten, één of andere dag, voor het bekronen van rozen om de kroon van doornen te vervangen die zij zo moeizaam en zo veel liefs droeg. - Jeanne Savard Bonin (8 September, 1995) s.

(Back)
 
Announcement
Life of Marie Rose Ferro (from Mystics of the Church)
" In Memory of "
Little Rose Ferro Apostolate in USA and Canada
Fr. Leonard Docments)
 © Little Rose Apostolate